CURS AVANÇAT DEL CONCEPTE HALLIWICK

APLICACIONS EN NEUROPEDIATRIA 12,13 i 19 i 20 de febrer del 2022

image

14é CURS DEL CONCEPTE HALLIWICK

4,5 i 11,12 de juny del 2022

image