Trajectòria històrica

Sala Puigverd neix a Castellar del Vallès l’any 1989

image

Sala Puigverd neix a Castellar del Vallès l’any 1989, (amb el Dr. Pinyot com a regidor de Salut a l’Ajuntament) amb l’objectiu d’atendre a tres nens del mateix municipi, que tenien  necessitats especials a nivell motriu, i que per la seva edat (6 anys) deixaven de ser atesos al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, al Consorci Hospitalari Parc Taulí de Sabadell. En aquell moment, la viabilitat econòmica del servei l’assumia totalment l’Ajuntament de Castellar.

Aquest primera idea es va enriquir amb l’Aportació de la fisioterapeuta Marta Prat que veia la rehabilitació com a mitjà d’adquirir funcionalitat motriu en el propi entorn de la persona, oferint-li d’aquest manera un major ventalls d’expressió en la seva vida quotidiana.

Més endavant, i per voluntat de les famílies, l’Ajuntament (concretament el regidor de Sanitat, en aquell moment el Sr. Serra) i la Sala Puigverd,  fan gestions al Servei Català de la Salut,  per trobar una forma de viabilitat econòmica en la que aquest servei no recaigués absolutament sobre l’Ajuntament. En aquell moment s’aconsegueix un contracte verbal en que el cost del servei l’assumeixi, en gran part, el SCS.

L’any 2001, després de moltes reunions entre la Gemma Perich (en representació de l’Ajuntament de Castellar) la Lourdes Camps (en representació del Cat Salut), l’Encarnación Santos (en representació de les famílies ateses) i  la Marta Prat (en representació de la Sala Puigverd), es signa el primer conveni pel desplegament del servei de fisioteràpia infantil a Castellar del Vallès.

L’any 2006 es signa un conveni entre la Corporació Sanitària Parc Taulí i la Sala Puigverd, el qual permet al CAT Salut fer arribar a la Sala Puigverd els diners pactats. En aquest conveni hi consta que la CSPT col·labora amb l’iniciativa assistencial que la Sala Puigverd porta a terme a Castellar del Vallès amb col·laboració amb l’Ajuntament del mateix municipi. Parla d’un servei integral per a persones amb necessitats especials a nivell motriu d’origen neurològic.

A finals del 2009,  tant per demanda del CAT SALUT (amb el Dr. Parellada al capdavant de la nostra zona) com per part de l’Ajuntament (amb la regidora Mercè Giménez) es fa un concurs públic per institucionalitzar el recurs d’atenció integral a persones subjectes a  fisioteràpia infantil al municipi. Aquest concurs el va guanyar Sala Puigverd.

Des d’aquell moment i fins a data d’avui, Sala Puigverd està ubicada al Carrer País Valencià Núm 1, de Castellar del Vallès, dins el recinte esportiu i piscina coberta. La ubicació es correspon amb l’ús, ja que un dels l’entorns naturals dels Castellarencs és la piscina municipal i a més, és una eina que utilitza habitualment  Sala Puigverd amb els usuaris que ho desitgen. A banda Sala Puigverd és referent en la formació de professionals i familiars en l’àmbit aquàtic, concretament en el concepte Halliwick.