Finalitat

"...segur, feliç i independent dins l'aigua".

La finalitat de l’Associació Catalana del Concepte Halliwick-Sala Puigverd és la promoció, difusió i formació del Concepte Halliwick tal i com el defineix l’IHA:

El Concepte Halliwick és una manera d’ensenyar a les persones a participar en activitats aquàtiques, a moure’s independentment a l’aigua i a nedar (fent èmfasi en aquelles persones que presenten necessitats especials). Es basa en la certesa dels beneficis que es deriven de les activitats aquàtiques, i posa els fonaments necessaris per al seu aprenentatge. Aquests beneficis inclouen aspectes físics, personals, recreatius, socials i terapèutics” (El Concepte Halliwick 2010. Comitè d’Educació i Recerca. Associació Internacional Halliwick (IHA).

El Concepte Halliwick va ser desenvolupat per l’enginyer i monitor de natació, James McMillan, a Londres al 1949. En el Concepte Halliwick cada monitor és responsable d’un nedador. La parella nedador/monitor és una unitat de treball dins d’un grup d’activitat.

El correcte maneig del nedador l’ajudarà a experimentar el propi moviment dins de l’aigua i sentir l’equilibri del seu cos en aquest medi. A través de jocs i activitats adients a l’edat i al nivell d’habilitat, el nedador aprèn a ser conscient de les propietats i el comportament de l’aigua i a controlar el cos per aconseguir un bon equilibri. El resultat és un nedador segur, feliç i independent a l’aigua.

L’Associació Catalana del Concepte Halliwick-Sala Puigverd organitza regularment el Curs Bàsic del Concepte Halliwick. Aquest curs està adreçat a tothom qui estigui interessat i/o involucrat en aquest àmbit de treball. Això inclou tant a professionals com a persones individuals. Per més informació sobre els propers cursos, per organitzar jornades introductòries o de reciclatge en el Concepte Halliwick poseu-vos en contacte amb nosaltres.