Programes

Atén a persones entre 0 fins els 18 anys

L’atenció a l’usuari

Atén  a persones entre 0/6 i fins els 18 anys.  A partir de la rebuda, la valoració i el diagnòstic de la funció motriu i altres possibles transtorns associats a la lesió neurològica de l’usuari, es dissenya un Pla de Treball integral i individualitzat que té en compte la motivació de la persona atesa, les necessitats en les activitats de la vida diària de la família respecte l’usuari i el criteri del professional. Finalment, es signa un comprimís de responsabilitat entre l’usuari, la família i el fisioterapeuta responsable del tractament.

Es treballa amb el Concepte Bobath com a base, que és un concepte de fisioteràpia i teràpia ocupacional i logopedia. Es basa en coneixements de la Neurofisiologia, concretament en els  descobriments de la neuroplaticitat del sistema nerviós central. El tractament és vivenciat de forma continuada entre el pacient i el terapeuta.

El Pla de Treball es porta a terme en diferents espais de complementació

  • A terra (a la mateixa sala, a casa  o utilitzant el mobiliari urbà).
  • A la piscina (podent gaudir d’un espai integrat socialment. S’utilitza com a eina imprescindible de treball aquàtic el concepte Halliwick).
  • A la hípica (podent treballar a camp obert o a pista tancada).

El programa d’atenció integral, es porta a terme  pensant i treballant de forma integral, coordinant i cooperant amb els especialistes, el nucli familiar, l’escola o el centre de treball i els espais lúdics, esportius i culturals preferits per l’usuari.