Població diana que atenem

Atenem a nens i nenes, famílies

Les afeccions de la població diana tenen en comú que provoquen un grup de trastorns del desenvolupament psicomotor que afecten a la qualitat del to, el moviment i la postura.

Atenem a nens i nenes, famílies.

Les seves afeccions:

  • Paràlisis cerebral infantil.
  • Retard maduratiu i prematuritat.
  • Transtorn del desenvolupament.
  • Accident cerebral.
  • 
Trastorns neuro-musculars.
  • Malalties congènites.

  • 
Sindromes de Rett, West, Gillepsie, Mowat Wilson, X fragil, Angelman...
  • Igualment es tracta qualsevol desordre psicomotriu acompanyat o no de desordres en la integració sensorials, cognitius, de comunicació i de percepció els quals provocaran desordres en tota l'activitat del nen, allà on s'expressi: escola,  casa, al carrer…