ESTRATÈGIA DE NEGOCI

El més valuós és el coneixement

El primer producte f ísic que transmet aquest codi genètic, en el marc d’Ergonomia i Escola, és l’ALÇA reposapeus, regulable en alçada i amplada, integrable al mobiliari existent a les escoles públiques, privades i concertades.

Si ens centrem amb l’ALÇA, i mirem el CODI GENÈTIC veurem que compleix totes les característiques:

  • Està dissenyada per fer possible el benestar físic, del 15% dels nens i nenes que no toquen a terra quan aquests estan asseguts a la cadira de l’escola.
  • Fa visible la possibilitat de tenir cura d’un mateix durant 5 hores cada dia.
  • Tots tenim coses per donar i coses per rebre: Les persones que han participat a dur a terme la implementació de l’Alça a la prova pilot, són persones amb desordres mentals que en el seu temps lliure i de forma voluntària han ajudat a col·locar les Alces a les aules, perquè nens aparentment saludables tinguin la possibilitat de cuidar-se.
  • L’Alça facilita la visibilitat de que tots som diferents. I permet avançar-se en el temps, amb la reflexió del mobiliari estandaritzat que hi ha actualment a tots els centres educatius.
  • El disseny de l’Alça ha prioritzat la utilitat de qualsevol tipus de cadira. No havent de fabricar mobiliari nou, sinó adaptar el que ja existeix.
  • Quan L’Alça és implementada a cada aula, es fa una xerrada divulgativa, participativa i de reflexió en relació a la cura d’un mateix, concretament en la higiene de la postura dins l’aula. A partir d’aquí cada nen s’identifica o no en la necessitat d’utilitzar aquest giny. Aquesta xerrada es fa als nens i nens, als pares i als mestres.
  • L’Alça s’ha vinculat a les universitats, essent un referent de coneixement.
  • El fet de que l’Alça s’adapti a tot tipus de cadires de quatre potes, és per fer-la universal, obrir el punt de mira i fer material adaptable.
  • El cercle es tanca quan parlem de que el benefici econòmic, fruit d’aquest benefici de salut es transforma en diners i s’inverteix íntegrament en pagar els tractaments especialitzats de nens i nenes amb lesions neurològiques que afecten al moviment i la postura. Igualment, invertir amb el tractament, beneficia la funció motriu i l’autonomia d’aquest nen i això, al mateix temps, ens beneficia a tots, ja que no té el mateix cost un nen postrat en una cadira tota la vida o un nen que camina.