A on les implementarem

Doncs a les escoles.

Doncs a les escoles. És el lloc on hi ha més concentració de nens. És un terreny que Sala Puigverd coneix bé. És el lloc on el nen passa més hores assegut, al dia. És el lloc on és més evident que el material és igual per a tothom i que tots som molt diferents. És el lloc on el coneixement i la reflexió són protagonistes.

Què passarà quan l’Alça formi part de l’entorn escolar?
Doncs, a la prova pilot ja hem experimentat que tant els nens i nenes, com les famílies, com el claustra de professors han incorporat com a pròpia aquesta nova possibilitat de coneixement i la utilització i incorporació de l’Alça com un element habitual a l’entorn.

I a l’Alça què li ha passat?
Que l’hem hagut de fer més lleugera, per facilitar-ne el maneig amb la cadira, fent-la encara més adaptable a l’entorn. I amb aquesta experiència hem detectat una altra necessitat que dóna pas a un nou producte....